Afspraak maken Route

Over Mondzorg

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een HBO-opgeleide paramedicus. Mondhygiënist is een beschermde titel en mag alleen gebruikt worden door een paramedicus met een diploma van de opleiding Mondhygiëne of Mondzorgkunde.

Via het Mondhygiënisten diplomaregister kunt u nagaan of uw mondhygiënist is ingeschreven in het diplomaregister.

De mondhygiënist is erop gericht cariës (gaatjes) en tandvleesaandoeningen te voorkomen. Ook voert de mondhygiënist curatieve (gericht op genezing) taken uit, zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen. Daarnaast is in de Wet BIG (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) geregeld dat de mondhygiënist, mits bekwaam en bevoegd, in opdracht van de tandarts, anesthesie (verdoving) mag geven en kleine gaatjes in tanden en kiezen mag vullen. Deze wet BIG beschermt de patiënt tevens tegen het onzorgvuldig en ondeskundig handelen van beroepsbeoefenaars.

Wat doet een mondhygiënist?

Voorbeelden van werkzaamheden van de mondhygiënist zijn:
– Het uitvoeren van een mondonderzoek
– Het geven van uitgebreide voorlichting over het ontstaan van cariës (gaatjes), tandvleesaandoeningen (gingivitis en parodontitis) en het effect van voedingsgewoonten op het gebit.
– Het geven van uitgebreide voorlichting en instructie over gebitsverzorging.
– Het uitvoeren van een volledige gebitsreiniging, waarbij plaque, tandsteen en aanslag worden verwijderd.
– Het uitvoeren van preventieve behandelingen waaronder het aanbrengen van gebitsbeschermende middelen (bijv. fluoride).
– Het sealen van tanden en/of kiezen (aanbrengen van een ‘laklaag’ ) om cariës te voorkomen
– Het polijsten van vullingen

Meer weten over de mondhygiënist? Klik dan hier.

"Ik ben weer blij met mijn gebit sinds ik hier onder behandeling ben"