Afspraak maken Route

Klachten

Wat te doen bij een klacht?

De mondhygiënist zal al het mogelijke doen u de zorg te bieden die u nodig heeft. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan u had verwacht, kunt u in eerste instantie proberen dit met de mondhygiënist bespreekbaar te maken. Wilt u dit niet, of is dit om welke reden dan ook niet mogelijk, dan kunt u advies en informatie krijgen bij een IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg).

Voor adressen en telefoonnummers van een IKG (Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg) bij u in de buurt kunt u informeren bij: Klachtenopvang Zorg tel.: 0900 24 37 070

Mocht u toch een uitspraak willen van een klachtencommissie, dan is dit ook mogelijk. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van de NVM, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt. Aanvullende informatie over klachtenprocedures kunt u verkrijgen via het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn:
Secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn: Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris) p/a Nederlands Paramedisch Instituut Postbus 1161 3800 BD Amersfoort tel.: 033 421 61 89

"De dames zijn erg vakkundig"