Afspraak maken Route

Behandeling


Het eerste bezoek

Voor de eerste afspraak wordt 40-60 minuten voor u ingepland. Tijdens deze eerste afspraak wordt met u de ingevulde gezondheidsvragenlijst doorgenomen. Vervolgens wordt er een mondonderzoek gedaan en worden de gegevens vastgelegd. Daarna wordt er met u besproken wat er geconstateerd is, wat de mogelijkheden zijn om dit te behandelen, wat de eventuele risico’s zijn en wat het te verwachten resultaat van de behandeling is.
Het aantal behandelingen en de kosten zijn die aan de behandeling verbonden zijn worden met u besproken en als u wilt kunt u een begroting van ons krijgen. Ook krijgt u de gelegenheid uw eigen wensen en ideeën te bespreken.

Vervolgens zal een uitgebreide uitleg en instructie aan u worden gegeven m.b.t. de mondhygiëne. Ook kan eventueel al worden begonnen met de behandeling, wanneer de tijd dit toelaat.

Vervolgafspraken
Afhankelijk van de situatie in de mond, kan het zo zijn dat de tijd van het eerste bezoek niet voldoende is om u een goede basis te geven op weg naar een gezonde mond. In dat geval worden er vervolgafspraken gemaakt om de volledige behandeling te kunnen uitvoeren. Dit is de actieve behandelfase.

Deze behandelfase bestaat uit het uitgebreid reinigen van het gebit en het controleren en bijsturen van de mondhygiëne.

Herbeoordelingsafspraak
Nadat de actieve behandelfase is afgerond wordt een herbeoordelingsafspraak gemaakt na 3 maanden. De situatie in uw mond wordt dan opnieuw beoordeeld en wordt vergeleken met de situatie van vóór de behandeling. Zo kunnen we zien of er vooruitgang in de situatie in uw mond zit. Ook wordt de mondhygiëne gecontroleerd en zonodig bijgestuurd.

Nazorgbehandelingen
Aan de hand van de gegevens bij de herbeoordelingsafspraak wordt in overleg met u een nazorgschema opgesteld. De interval van de nazorgafspraken kan variëren, omdat deze afhankelijk is van de situatie in uw mond. Het kan zijn dat het voor uw gebit belangrijk is elke 3 maanden te komen, maar dit kan ook elke 4 of 6 maanden zijn en soms is zelfs 1x per jaar voldoende.

Ook kan het gebeuren dat het gewenste behandelresultaat niet na drie maanden is bereikt. Dan kan een vervolgbehandeling of een doorverwijzing naar een parodontoloog noodzakelijk zijn. Dit wordt uitvoerig met u besproken.

Kinderen
Vanaf 8 maanden zijn ook uw kinderen welkom. Een behandeling zal dan natuurlijk nog niet nodig zijn, maar u kunt als ouder allerlei informatie krijgen over de mondverzorging en voeding die belangrijk is voor uw kind.

Ook kinderen die een beugel dragen zijn welkom in de praktijk. Vooral bij het dragen van vaste apparatuur (brackets) is goede mondhygiëne heel belangrijk, maar het is ook heel lastig om dat op de juiste manier te doen. Daarom kan uw kind in de praktijk goede begeleiding krijgen in het verzorgen van het gebit.

Het eerste bezoek van uw kind zal, afhankelijk van de leeftijd, 30 tot 40 minuten duren. Tijdens dit bezoek kan aan de hand van het mondonderzoek en voedings- en leefstijlgewoonten bepaald worden welke (preventieve) behandeling nodig zal zijn om de mond gezond te houden en/of te krijgen.

"De mondhygiënist is erg lief voor me"